Verzekeringen

Goed om te weten: Verzekeringen

Het aangaan van een uitvaartverzekering kan voor sommigen mensen een gevoel van geruststelling geven. Naast het regelen van de praktische kant van een uitvaart kan via een uitvaartverzekering ook de financiële kant geregeld worden. Zo worden de nabestaanden grotendeels gevrijwaard van de hele organisatie die komt kijken bij een overlijden en zullen zij meer tijd hebben om stil te staan bij de dierbare die ze net verloren hebben.
 
Wat is een uitvaartverzekering?

Indien de overledene een uitvaartverzekering is aangegaan, zal de verzekeraar er voor zorgen dat de resterende familie van de verzekerde persoon vergoed wordt voor de kosten van de uitvaart volgens het gespaarde bedrag. In de meeste gevallen heeft de verzekerde persoon 10 tot 15 jaar een maandelijkse of jaarlijkse premie betaald om zo zijn uitvaart te kunnen financieren.

Soorten verzekeringen
Er bestaan verschillende soorten uitvaartverzekeringen:

1/ Kapitaalverzekering
Bij een kapitaalverzekering keert de verzekeringsmaatschappij bij uw overlijden een bepaald kapitaal uit aan de personen die u als begunstigden heeft opgegeven. Het betreft een van te voren afgesproken bedrag en kan enkel besteed worden aan de uitvaart. De berekening van de premie is afhankelijk van enkele factoren: de hoogte van het te verzekeren kapitaal, al dan geen indexatie, de duur van het contract, leeftijd en geslacht. Vaak dient men bij zulke verzekeringen een minimum bedrag te laten verzekeren of een minimumbedrag aan premie te betalen. Zulke verzekeringen zijn tot op zekere hoogte fiscaal aftrekbaar (30-40%), weliswaar gebonden aan enkele voorwaarden.

2/ Naturaverzekering
Bij een naturaverzekering wordt er een verzekering aangegaan voor een bepaald pakket aan diensten met betrekking tot de uitvaart. Wanneer men komt te overlijden wordt er geen geld uitgekeerd maar worden de diensten geleverd waarvoor men verzekerd is. Hier dient men wel goed op te letten wat dit pakket juist inhoudt: hoeveel rouwbrievener in het pakket zitten, het aantal bidprentjes, enzovoort. Indien men meer diensten wenst dan inbegrepen in het pakket, dient men zich hiervoor extra te verzekeren. Voor een naturaverzekering wordt jaarlijks of maandelijks een premie betaald. De berekening van de premie is afhankelijk van welke maatschappij men kiest en de leeftijd.

Er bestaan ook nog andere mogelijkheden om uw uitvaart vooraf te financieren:

1/ Uitvaartspaarrekening
Bij een uitvaartspaarrekening wordt er kapitaal op een spaarrekening geplaatst waarmee de uitvaart gefinancieerd zal worden. Het betreft een geblokkeerde rekening waarvan het tegoed uitsluitend bedoeld is om de uitvaart te bekostigen. Indien er te veel geld gespaard zou zijn voor de kosten van de uitvaart, komt het resterende bedrag in het nalatenschap. Enkele voordelen van zo’n uitvaartspaarrekening: zeer transparant product en men krijgt interesten op het gespaarde geld.

2/ Koopsom
Een andere mogelijheid is dat men het bedrag dat men wil spenderen aan de uitvaart in een keer overhandigt aan de uitvaartondernemer. Hij zorgt er dan voor dat dit geld goed beheerd wordt, al dan niet geïndexeerd over de jaren. Wanneer men overlijdt kan dit bedrag gebruikt worden om de uitvaart te financieren. Het voordeel van het betalen van een koopsom is dat men niet jarenlang vastzit aan periodieke betalingen.

Aspecten waarop dient te letten bij het al dan niet nemen van een uitvaartverzekering:
-Indien men een uitvaartverzekering aangaat, kan men in sommige gevallen een belastingvoordeel opdoen. Dit belastingvoordeel dient geval per geval bekeken te worden aangezien hier ook aan enkele voorwaarden voldaan moet zijn.
-In sommige gevallen is het niet mogelijk om een verzekering aan te gaan op basis van bepaalde uitsluitingen die de verzekeraar aan het contract heeft gekoppeld.
-Sommige mensen zijn reeds (deels) verzekerd voor hun uitvaart via een van hun andere verzekeringen. Belangrijk is dit goed na te gaan en voldoende info op te vragen.