Testament

Goed om te weten: Testament

Wil u zelf bepalen wie wat krijgt en onder welke voorwaarden wanneer u sterft? Dan is het testament het ideale juridische instrument.

Wat is een testament?

Een testament is een steeds herroepbare akte, meestal opgesteld door een notaris, met een verklaring wat er met iemands nalatenschap dient te gebeuren als de persoon komt te overlijden. Naast materiële zaken kan men ook immateriële kwesties regelen via een testament. Men moet minstens 16 jaar oud zijn om een testament te kunnen laten opstellen.

Er bestaan drie soorten testamenten:

1/ Notarieel testament

Dit testament, ook wel authentiek of openbaar testament genoemd, wordt door een notaris opgesteld, in aanwezigheid van een tweede notaris of van twee getuigen. Voorgaande partijen dienen elk het testament te ondertekenen. Een van de belangrijkste voordelen van het opstellen van een testament bij de notaris is dat het testament bekend gemaakt wordt in het Centraal Register van de uiterste wilsbeschikking. Op deze manier kan het testament gemakkelijk opgespoord worden in geval van overlijden. Immers, een testament dat niet teruggevonden kan worden, wat soms bij een eigenhandig testament voorvalt, is niet geldig.

2/ Eigenhandig testament

Dit testament wordt door de erflater volledig zelf neergeschreven. Het mag dus niet getytp zijn, alsook geen geschrift van iemand anders bevatten. Het dient duidelijk gedateerd te zijn en dient de handtekening van de erflater te dragen. Een van de voordelen van dit testament is dat het eenvoudig en goedkoop is om op te stellen. Echter is het vrij risicovol indien dit testament verloren gaat of in handen van een niet-erfgenaam belandt met alle mogelijke gevolgen. Daarom is het belangrijk dat men goed onthoudt waar men het testament heeft bewaard.

3/ Internationaal testament

Dit testament kan door de erflater of iemand anders in eender welke taal worden neergeschreven of getypt, in aanwezigheid van een notaris en twee getuigen. De erflater verklaart en erkent dat dit zijn testament is en dat hij de inhoud ervan kent. De notaris maakt hiervan een akte op, verklaart dat aan alle voorwaarden voldaan is en neemt het testament in bewaring. Een van de voordelen van dit testament is dat het nuttig is voor iemand die vaak in het buitenland verblijft. Dit testament is immers internationaal rechtsgeldig, ongeacht de plaats van opmaak, de ligging van de goederen, de nationaliteit of de woon- of verblijfplaats van de erflater.

Bijkomende info:

- Alle testamenten kunnen steeds herroepen worden.
- Alle notariële testamenten worden ingeschreven in het Centraal Register voor Testamenten (C.R.T.). Deze taak werd bij wet toevertrouwd aan de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. Hierdoor wordt gegarandeerd dat het steeds uitwerking zal krijgen.

Nuttige links:
www.notaris.be