Plechtigheid

Goed om te weten: Plechtigheid

Een afscheidsplechtigheid wordt gehouden om de overledene te herdenken en afscheid te nemen van het lichaam. Ook is het een moment van samenzijn waarbij verdriet geuit kan worden en troost gezocht kan worden bij vrienden en familie.

Een afscheidsplechtigheid maakt het mogelijk om:

• Tijdens het samenzijn van vrienden en familie afscheid te nemen van een dierbare.
• De overledene een laatste eer te bewijzen, zowel door de nabestaanden als door de gemeenschap.
• Om te gaan met verlies en de eindigheid van het leven.

Wanneer wordt de plechtigheid georganiseerd?
De plechtigheid wordt meestal enkele dagen na het overlijden georganiseerd. Het aantal dagen is afhankelijk van verschillende factoren, oa. de beschikbaarheid van de kerk of andere geschikte ruimte, het al dan niet organiseren van een laatste groet, enzovoort. Voor de hele organisatie van de plechtigheid staat de uitvaartondernemer u bij. Hij zal er voor zorgen dat de nodige instanties gecontacteerd worden en een datum vastgelegd kan worden.

Welke mogelijkheden zijn er voor de invulling van de plechtigheid?
De invulling van de plechtigheid is voor iedereen anders. Indien de overledene zijn wensen kenbaar gemaakt heeft via willOn, zullen zowel de uitvoerders als de uitvaartondernemer daarvan op de hoogte gesteld worden. De uitvaart dient dan volgens deze wensen georganiseerd te worden. Indien de overledene zijn wensen nog niet kenbaar heeft gemaakt, wordt dit meestal overgelaten aan de familie van de overledene. Zij kunnen dan bepalen hoe zij de uitvaart van hun dierbare graag hadden gezien: al dan geen persoonlijke invulling van de uitvaart, in open of besloten kring, enzovoort.

Wie leidt de plechtigheid?
De plechtigheid zelf wordt meestal geleid door een priester in het geval van een kerkelijke uitvaart of door een ceremoniemeester in het geval van een vrijzinnige of burgerlijke uitvaart.

Verloop van de plechtigheid?
• Op de dag van de uitvaart komen familie en vrienden samen met de overledene aan bij de kerk, aula van het crematorium of persoonlijk gekozen plaats. De overledene wordt vanuit de rouwauto binnengebracht. Er kunnen bloemen bij de grafkist of urne worden gelegd door familie maar eveneens door de aanwezigen die de dienst zullen bijwonen. De dienst zelf duurt meestal zo’n 45 minuten.
• Afhankelijk van de wensen van de oveledene of diens familie zullen de aanwezigen de overledene voor, tijdens of na de plechtigheid een laatste groet kunnen brengen. Na de plechtigheid wordt de overledene naar de begraafplaats vervoerd.
• Indien gewenst, kan er op de begraafplaats nog een persoonlijke tekst worden voorgelezen, eventueel begeleid door muziek en/of foto’s van de overledene. Daarnaast kan men tijd voorzien om de strooibloemen neer te leggen of een schepje zand op de kist te werpen.
• Na het laatste afscheid wordt er meestal nog een samenzijn in kleinere kring georganiseerd (vb koffietafel) waar men de gelegenheid heeft om de familie te condoleren, na te praten over de plechtigheid en herinneringen op te halen aan de overledene.
• Na het samenzijn vertrekt de familie naar huis om het verlies van hun dierbare een plaats te geven.