Uitvaart volgen via internet

Ideeën: Uitvaart volgen via internet

Vanaf 2013 willen bepaalde uitvaartcentra tijdens een plechtigheid webcams plaatsen in de funeraria. Als de familie daarin toestemt, zorgt de begrafenisondernemer voor een link op de website waar de plechtigheid live te volgen is. Op die manier zullen mensen die fysiek niet aanwezig kunnen zijn toch de afscheidsdienst van hun dierbare kunnen bijwonen.