Begraven of Cremeren

Goed om te weten: Begraven of Cremeren

Voor sommige mensen is het een vanzelfsprekendheid of ze begraven of gecremeerd willen worden, voor anderen is deze keuze niet zo gemakkelijk te maken. De keuze wordt vaak bepaald door verschillende opties in overweging te nemen.

Persoonlijk gevoel

Enkele aspecten die men in overweging kan nemen:

Sommige mensen voelen zich beter bij het aspect van begraven of bij het aspect van crematie.

Ervaring bij familie en vrienden
Naarmate men ouder wordt, krijgt men ook meer en meer te maken met het overlijden van familie en vrienden. Het bijwonen van deze plechtigheden kan indrukken nalaten omtrent de keuze tussen begraven en cremeren.

Lange termijn
Soms is het niet slecht om na te denken wie zich de zorgen en kosten op lange termijn op zich zal nemen van bv het onderhouden van het graf.

Religieuze achtergrond
Op basis van de geloofsovertuiging kan de keuze reeds gemaakt zijn.

Milieubelasting
Meer en meer is er aandacht voor het groene aspect bij een uitvaart. Het valt echter niet te zeggen welke van de twee, begraven of cremeren, het milieu het meeste belast. Dit is afhankelijk van onder meer drie aspecten: energieverbruik, ruimtebeslag en uitstoot van schadelijke stoffen en welke waarde men aan deze aspecten toekent.

Financieel aspect
Algemeen genomen komt een crematie duurder uit dan een begrafenis, gezien de kostprijs voor de crematie zelf maar ook voor de extra administratieve verplichtingen voor de uitvaartondernemer. Toch is dit niet altijd het geval en hangt de kostprijs ook sterk af van de gemaakte keuzes van bv. de kostprijs van de kist.

Ceremoniële verschillen
Bij een begrafenis wordt de afscheidsceremonie meestal beëindigd bij het graf. De overledene wordt tot de laatste rustplaats gebracht.

Bij een crematie wordt afscheid genomen van de grafkist in de kerk of de aula van het crematorium. Het eigenlijke cremeren vindt later plaats. Indien gewenst kan men aanwezig zijn bij de crematie zelf.

Verschil in herdenkingsplek
Hierbij is de keuze beperkter indien men opteert om begraven te worden. De begraafplaats is de laatste rustplaats van de dierbare. Bij crematie zijn verschillende herdenkingsplaatsen mogelijk: bijzetting van de as op het crematorium, thuis bewaren van de as, verwerken van de as in herinneringsjuwelen, verstrooien van de as op een strooiveld of op zee, alsook het begraven van de as in een urnentuin.

Indien men het toch moeilijk heeft om een keuze te maken, kan men er over praten met vrienden of familie. Daarnaast is het ook altijd mogelijk om informatie in te winnen bij uw uitvaartondernemer.