QR-grafsteen

Ideeën: QR-grafsteen

Een kleine foto van de overledene lijkt passé. Meer en meer mensen laten een website maken, volledig opgedragen aan de overledene. Ze laten daarvoor een QR-code op het graf plaatsen. Dat is een soort barcode die je met je gsm moet fotograferen. Je komt dan automatisch op de website terecht.