Wilsuitvoerders

Wat zijn wilsuitvoerders?

WillOn.be laat toe uw wensen met betrekking tot uw uitvaart na overlijden vast te leggen.  Deze wensen zullen dan uitgevoerd worden door zogenaamde wilsuitvoerders.

Wilsuitvoerders zijn vertrouwenspersonen die men aanduidt bij het invullen van willOn.  Deze personen zullen ervoor zorgen dat de wensen van de willOn gebruiker met betrekking tot zijn uitvaart op de gewenste manier zullen uitgevoerd worden in geval deze overlijdt.

Wilsuitvoerders zullen mensen zijn die men ten volle kan vertrouwen, typisch familieleden, een goede vriend, een goede collega,....

 

Hoe gaat het aanstellen van de wilsuitvoerder in zijn werk?

De gebruiker duidt in de vragenlijst van willOn aan wie hij als wilsuitvoerder kiest; dit door naam en emailadres van de wilsuitvoerder in te geven. Er kunnen maximaal 5 wilsuitvoerders worden aangewezen.

Om veiligheidsredenen dient de gebruiker op voorhand aan te geven hoeveel wilsuitvoerders gezamenlijk het overlijden moeten bevestigen om dan zo de account vrij te zetten.

De wilsuitvoerder zal een mail ontvangen met de vraag of hij zijn rol als wilsuitvoerder wenst te aanvaarden. Indien hij hier positief op reageert, zal hij een wachtwoord ontvangen. Indien hij niet aanvaardt, wordt dit gemeld op my willOn en kan U een andere persoon uitnodigen als wilsuitvoerder.

 

Hoe meld ik een overlijden?

Als de wilsuitvoerder het wachtwoord heeft bekomen dient hij dit goed te onthouden/bewaren zodat hij dit meteen kan gebruiken bij overlijden van de gebruiker. Hij moet dit namelijk bij inloggen op de site www.willOn.be in de “meld een overlijden”-sectie ingeven. Bij eventueel verlies van het wachtwoord bestaat steeds de mogelijkheid een nieuw aan te vragen.

Bij het overlijden van de gebruiker moet er dus voldaan worden aan het minimaal aantal bevestigde wilsuitvoerders om de account vrij te zetten. De wilsuitvoerders bevestigen het overlijden door hun emailadres en wachtwoord in de “meld een overlijden”-sectie in te voegen. Eénmaal voldaan aan de minimaal bevestigde wilsuitvoerders, krijgen de wilsuitvoerders toegang tot alle informatie die de gebruiker heeft vastgelegd in willOn.

Dan is het aan de wilsuitvoerders om de wensen aangaande de uitvaart van de gebruiker zo goed mogelijk uit te voeren.

Wilsuitvoerders bieden U dus de zekerheid dat uw wensen worden uitgevoerd zoals U ze bepaald heeft.