Herinneringsbijeenkomst

Ideeën: Herinneringsbijeenkomst

Om de herinnering aan een dierbare levendig te houden, kan de familie een herinneringsbijeenkomst organiseren. Deze bijeenkomst vindt meestal plaats een jaar na het overlijden. Het is een moment waar er wordt stilgestaan bij de overledene door persoonlijke teksten voor te lezen, foto’s te projecteren, enzovoort. Maar het is eveneens een moment om vooruit te kijken met familie en vrienden.

Tijdens of na de bijeenkomst is er vaak de mogelijkheid voor de familie om het graf of strooiveld te bezoeken. Ook is het een gelegenheid om samen iets te gaan drinken of te gaan eten om de banden te versterken en de gedachte aan de overledene levendig te houden.